Предност

Производител на железна жица

3D стереоскопски дисплеј со потопување на LED

• Извонредно искуство.

• Интерактивност.

• Жива атмосфера.